Toepasselijkheid

Download als .pdf de Algemene Voorwaarden van Catchy Designs (versie 01/2020).

De voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Catchy Designs, en eventuele diensten die via Catchy Designs door derden worden verricht.
De voorwaarden worden ook middels .pdf bijgesloten bij elke offerte.
Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt, welke dan worden genoteerd in de offerte. Door ondertekening van de offerte gaat de klant/opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Voor de regeling met betrekking tot privacy / AVG wet kijk je hier.